title
Rahvusliku toetuselemendi ülesehitus Kaitseväe välisoperatsioonidel
Structure of the National Support Element on International Operations
author
Tüür, Oliver
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.