title
Tallinna Tehnikaülikooli linnakus õppivate tudengite eelistused ja hoiakud seoses liikumisviisidega
Transportation preferences and attitudes among students studying in the campus of Tallinn University of Technology
author
Hannus, Helina
supervisor
defence date
language