title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Auvere elektrijaama administratiivhoone näitel
Analysis of building technology and site management based on the case study of central control and administration building of Auvere power plant
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information