title
Käibekapitali efektiivse juhtimise mõjud ettevôtte tulemuslikkusele: Case Sintrol Oy näitel
Effects of Efficient Working Capital Management on Company Performance: Case Sintrol OY
author
Hiltunen, Jyri Mikael
defence date
language