title
Müügieelarve koostamise metoodika väljatöötamine Egmont Estonia AS näitel
Developing a Methodology for preparing a Sales Budget (based on the Example of Egmont Estonia AS)
author
Reimaa, Mihkel
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit