title
Jätkusuutliku arengu eesmärkide (SDG) mõju ettevõtte mittefinantstulemustele
Impact of Sustainable Development Goals implementation on non-financial performance
author
Rouru, Silja Solita Aleksandra
defence date
language