title
Tulekaitsevahenditega töötlemise meetodite mõju vineeri tulekindlusele
Effect of fire retardants coating methods on the plywood fire resistance
author
Kalle, Priit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal