title
Masinōppe mudel üliōpilaste väljalangemise ennustamiseks ülikoolist
Machine Learning Model to Predict student Drop Out From University
author
Dosunmu, Fathin Adebiyi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal