title
Erakliendi isikuandmete aruande koostamise automatiseerimine vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele
Automating personal data report generation for private clients in accordance with the General Data Protection Regulation
author
Pedak, Kristjan Erik
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kammer, Kristel
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö