title
Piirkondliku esindatuse tagamine ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogus: Valga linna ja ümberkaudsete valdade näitel
Ensuring Regional Representation in a Merged Local Municipality Council: the Example of the Town of Valga and Surrounding Municipalities
author
Kikkas, Katre
keywords
kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine
piirkondlik esindatus
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
merger of local governments
regional representation
merged local municipality council
defence date
language
subunit
Chair of Local Self-Government and Regional Policy