title
Ülemaailmse Postiliidu hinnapoliitika muutuse mõju piirkondliku esindaja tegevusmahule
The impact of the Universal Postal Union price policy change on the range of activity of the regional representative
author
Voit, Ervin
supervisor
defence date
language