title
Järelevalveasutuste autonoomia Eestis Lennuameti näitel funktsionaalsuse aspektist
Autonomy of oversight organisations based on Estonian Civil Aviation Administration on functional aspect
author
Telve, Kristjan
keywords
agentuuri autonoomia elemendid
regulatiivagentuur
elements of agency autonomy
regulated agencies
supervisor
defence date
language