title
Generatiivsete meetodite kasutamine masinõppe mudeli treeningandmete koguse suurendamiseks juuksejuure mikrofotode näitel
Usage of Generative Methods to Increase the Quantity of Machine Learning Training Data by Example of Hair Root Micrographs
author
Striž, Marion Claudia
defence date
language
department / college