title
DGPS kasutatavuse uuring AIS andmete alusel
DGPS Usability Analysis Using AIS Data.
author
Arak, Arvi
keywords
automaatne tuvastussüsteem
diferentsiaalne kohamäärangusüsteem
tõlkeprogrammid
tabelarvutusprogrammid
Differential Global Positioning System
decoder programs
spreadsheet programs
supervisor
defence date
language