title
Vanemaealiste töötajate karjääriplaanid ja nende seosed hoiakutega enesearendamise suhtes
Career plans for elderly workers and their relationship with self-development attitudes
author
Rechlin, Janne
keywords
vanemaealised töötajad
ealised hoiakud
karjääriplaanid
enesearendamine
elderly workers
age attitudes
career plans
self-development
supervisor
defence date
language