title
Ehitustehnoloogia ja –korralduse analüüs Tartus, Tamme 21 asuva Respo tootmishoone ehitustööde näitel
The Analysis of the Building Technology and Site Management for an Industry House at Tamme 21 Street, Tartu
author
Zõkova, Irina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access