title
Kettkonveieri projekteerimine puitmaterjali transpordiks
Chain conveyor design for wood material transport
author
Künnapuu, Kenert
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal