title
Uute tööviiside meetod kui mõjus sisemise turunduse vahend AS Nordic Bank näitel
New ways of working as an efficient internal marketing tool on the example of AS Nordic Bank
author
Laasen, Helina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 05.06.2025