title
Tegevuspõhise kuluarvestusmudeli loomine meditsiinilabori näitel
Development of activity-based costing model on the example of medical laboratory
supervisor
Nestra, Jaanus
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 12.05.2025