title
Estonia kaevanduse läbindusjaoskonna elektrivarustus
Electricity supply for the tunnel section of the Estonia mine
author
Tikhonovich, Dmitry
keywords
Estonia Kaevandus
maandusseade
trafo valik
kaablite arvutamine
lühisvoolu arvutamine
elektrikaitse
grounding device
transformer selection
cable calculation
calculation of short circuit currents
electrical protection
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus