title
Tooraine väärindamine tootearenduses Mullutu-Suurlahe ravimuda näitel
Valorisation of raw material in product development on the example of medicinal mud of Mullutu-Suurlaht
author
Tinno, Kristi
supervisor
defence date
language