title
Tahmapuhuri M-3 juhtimissüsteemi moderniseerimine Eesti Elektrijaama energiaplokkides
Modernization of control system with sootblowers M-3 on power unit at Estonian power station
Модернизация системы управления обдувочными аппаратами М-3 на энергоблоках Эстонской электростанции
author
Vergin, Dmitri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access