title
Lukustuvate betoonplokkide füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste uurimine
Study of physical and mechanical properties of interlocking concrete blocks
keywords
purunemismehaanika
interlocking concrete blocks
concrete shrinkage test
concrete freeze thaw test
concrete compressive strength cube test
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 16.01.2028