pealkiri
Lukustuvate betoonplokkide füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste uurimine
Study of physical and mechanical properties of interlocking concrete blocks
märksõnad
purunemismehaanika
interlocking concrete blocks
concrete shrinkage test
concrete freeze thaw test
concrete compressive strength cube test
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 16.01.2028