title
Kitsaskohad Eesti ja Poola logistikaettevõtete koostöös
Bottlenecks occurring in process of cooperation between Estonian and Polish Logistics Companies
author
Zukowska, Julia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information