title
Testimisplatvormi loomine SCADA süsteemidele kasutades disainiteaduse metoodikat
Developing a SCADA Testbed from a Design Science Approach
author
Schuller, Alvaro
defence date
language