title
Korrushoonete jäikusseinte paiknemise automatiseerimine läbi parameetrilise disaini
Automation of shear wall placement in multi-storey buildings using parametric design
author
Rimm, Matthias
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus