title
Efektiivse maksusüsteemi võrdlus: progresseeruv või proportsionaalne maks?
Comparative analysis of effective tax system: progressive or flat tax?
author
Puisto, Iina Melina
keywords
maksustamise mudelid
progresseeruv maksustamine
proportsionaalne maksustamine
tax models
progressive tax system
flat tax model
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network