title
Tulemuslikkuse võtmenäitajate väljatöötamine Estanc AS näitel
Development of Key Performance Indicatiors (based on the Example of Estanc AS)
author
Kaaberma, Aleksander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.