title
Õiglase väärtuse arvestushinnangute auditeerimine ja sellega kaasnevad probleemid
Auditing fair value estimates and related problems
author
Mahhova, Olga
keywords
eeldus
arvestushinnang
hindamisspetsialist
assumption
valuation expert
specialist
supervisor
defence date
language