title
Töökatkestused avatud kontoris ühe ülikooli mitteakadeemilise personali näitel
Workplace interruptions at open space office on the example of non-academic staff on one university
author
Kokser, Maria
keywords
avatud planeeringuga kontor
müra ja lärm
job interruptions
open- plan office
supervisor
defence date
language