title
Purustatud silikaatkivist täitematerjali kasutamine põletatud põlevkivi sideainega 3D prinditavas betoonis
Crushed silicate rock as an aggregate and ground burnt oil shale as binder in 3D printable concrete
author
Uus, Toomas Erik
defence date
03.07.2024
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus