title
KKT Oil OÜ ekshaustorite osakonna automatiseerimise süsteem
Automation system of gas exhausters compartment of KKT Oil OÜ
Система автоматизации отделения эксгаутеров ККТ Oil OÜ
author
Kapralov, Ruslan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information