title
Ettevõtte ühiskondlik vastutus Eestis: juhtkonna tava ja töötajate hoiakud.Corporate social responsibility in Estonia: senior management practices and employee attitudes.
author
Soldatova, Mariia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal