title
Tallinna linna territooriumil asuvate sademeveekraavide hoolduspõhimõtete väljatöötamine
Developing maintenance principles of stormwater ditches located in Tallinn
author
Aru, Marianne
keywords
stormwater ditches,maintenance principles
supervisor
defence date
language