title
Eesti aluskorra kivimikomplekside digitaalne kaardistamine ja aluseliste aluskorrakivimite võrdlus Soome alaga
Digitalizing Estonian crystalline basement: Comparison of Estonian and southern Finland mafic rocks
author
Lillak, Peeter
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language