title
Kaubanduslik kaevandustegevus kosmoses ja nende seaduslikkus rahvusvahelise õiguse kontekstis - kogutud ressursside omandiõigus
Commercial mining operations in space and legality of them in the context of international law - ownership of the gathered resources
author
Flander, Paul Kristoffer
keywords
outer space mining
common heritage of mankind
non-appropriation
kosmoseõigus
defence date
language