title
Mathematical Modeling and Analysis of a Battery Energy Storage System for Microgrids
Mikrovõrkude energiasalvestussüsteemi matemaatiline modelleerimine ja analüüs
author
Rahmoun, Ahmad
keywords
equivalent circuits
aging model
power system dynamics
aku-energiasalvesti
vananemise mudel
elektrivõrgu dünaamika
elektrivõrgu stabiilsus
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949831715 (publication)
ISBN 9789949831722 (pdf)
ISSN 1406474X
language