title
Peretoetuste ja sündimuse seose analüüs Eesti ja OECD riikide näitel
Analysis of relation between family benefits and fertility rate in Estonia and OECD countries
author
Pak, Ekaterina
keywords
laste sündimus ühe naise kohta
rahalised peretoetused
peredele suunatud teenused
fertility rate per woman
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network