title
Päringu laiendamiseks sobivate terminite otsimine, kasutades WordNet sõnastikul põhinevaid semantilisi sarnasusi
Finding Suitable Terms for Query Expansion Using WordNet Dictionary Based Semantic Similarities
keywords
loomuliku keele töötlemine
semantiline sarnasus
semantic similarity
queryies
defence date
language