title
Ülikoolide paremusjärjestused ja finantsaruanded: suhtarvuanalüüs
Rankings and Financial Statements of Universities: the Financial Ratio Analysis
author
Arulogun, Olatunde Francis
supervisor
defence date
language