title
Development Prospects of the Oil Shale Industry Under Conditions of Renewable and Low-Carbon Energy Policy
Põlevkivitööstuse arenguperspektiivid taastuvenergia ja madala süsinikuheitmega tehnoloogia arendamise poliitika tingimustes
author
Pulkkinen, Svetlana
keywords
shale oil production plant
retort gas utilization
oil shale power plant
economic feasibility evaluation
project cash flows
cash flow model
model variables forecasting
investment appraisal techniques
project risk assessment
sensitive variables
sensitivity measurement methods
break-even analysis
break-even selling price
põlevkiviõli tootmistehas
uttegaasi utiliseerimine
põlevkivielektrijaam
majandusliku otstarbekuse hindamine
projekti rahavood
rahavoogude mudel
mudeli muutujate väärtuste prognoosimine
investeeringute hindamismeetodid
projekti riskide hindamine
kriitilised muutujad
tundlikkuse hindamismeetodid
kasumiläve analüüs
kasumiläve müügihind
madala süsinikuheitmega tehnoloogia
low-carbon energy
description
Doctoral thesis 23/2019
Doktoritöö 23/2019
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
https://doi.org/10.23658/taltech.23/2019
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12019
ISBN 9789949834280 (pdf)
ISSN 25856901 (pdf)
language
rights
CC BY-NC-SA