title
OECD mõju Soome kapitali maksusüsteemide arengule
OECD’s Influence Towards the Development of Finnish Capital Tax Regimes
author
Kultalahti, Sami Emil
keywords
kapitali vaba liikumine
maksutamiskord
rahvusvaheline pehme õigus
free movement of capital
treaty
tax regime
International Soft Law
defence date
language