title
Üliõpilaste ettevõtlusalased hoiakud enne ja pärast ettevõtluskursuse läbimist
Students’ attitudes towards entrepreneurship before and after completing the entrepreneurship course
keywords
karjääri valik
regulatoorse fookuse teooria vältimise fookus
stimuleerimise fookus
career choise
regulatory focus theory
prevention focus
promotion focus
supervisor
defence date
language