title
Covid-19 pandeemiast põhjustatud liiklushäirete ja seotud riskide haldamine Soome meretranspordis ja õppetunnid Eesti jaoks
Managing traffic disruptions and related risks caused by Covid-19 pandemic in Finnish maritime transport and lessons learnt for Estonia
author
Maljova, Vlada
supervisor
defence date
language