title
MDDL keele interaktiivse õppejuhendi loomine
Development of interactive guide for studying MDDL language
Разработка интерактивного руководства для изучения языка MDDL
author
Memetova, Irina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access