title
Persoonibrändingu mõju karjääriedule sõltuvalt ametialasest rollist
The impact of personal brand on career success depending on professional role
author
Horm, Ribaana-Chätleen
keywords
subjektiivne ja objektiivne karjääriedu
kalaureusetööd
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus