title
Eesti toiduaine tootmisettevõtete maksevõime analüüs aastatel 2011 kuni 2020 ning maksehäirete teket põhjustavad tegurid
Analysis of the solvency of Estonian food production companies in the years 2011 to 2020 and factors causing the occurrence of payment incidents
author
Veskimeister, Kristiina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus