title
Uute toodete nõudluse prognoosimine farmaatsiatööstuses
Forecasting demand of new products in the pharmaceutical sector
author
Viirpalu, Indrek
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network