title
Organisatsioonilise pühendumuse ja inimressursi juhtimise praktikate seosed Kontaktikeskus OÜ näitel
Linkages between organizational commitment and human resource management practices on the example of Kontaktikeskus OÜ
author
Niisuke, Liisi
keywords
töö tasustamine
Meyer ja Allen´i kolmedimensionaalse pühendumuse teooria
human resource management pracitces
Meyer and Allen Three-Component Model
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network